TAM KỲ

alt src=http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/050310-Quan-giai-phong.jpg

Suốt cả một ngày đuổi giặc

Gạo rang nước suối chân trần.

Hành trang chỉ là súng đạn

Vượt lên giải phóng Tam Kỳ.

 

Sóng biển vui cùng chiến sĩ

Sao trời nhấp nháy nhiều hơn

Ấm áp lời chào đồng chí

Bộ đội và du kích thôn.

 

Cờ đỏ tung bay rợp phố

Mẹ già ngấn lệ rưng rưng.

Thương con ở rừng vất vả

Mẹ con tíu tít tủi mừng.

 

Biết bao tháng ngày ngóng đợi

Bây giờ đã thoả trông mong.

Mặt trận đang chờ phía trước

Đón chờ hiệu lệnh xung phong.

 

                                           23/3/1975

 

 

TAM KỲ (II)

 

Sốt rét giữa rừng nhiều quá

Môi thâm da tái: lẽ thường.

Sớm nay tiến vào thị xã

Rực màu cờ đỏ yêu thương.

 

                                  Tam Kỳ 24/3/1975

Vũ Quốc Khánh

Ảnh Tùng Minh chụp đẹp lắm.

Tùng Minh

%name