HƯƠNG CAU

Sáng sớm sương còn như ngái ngủ

La đà buông phủ mộng hoang sơ.

Hương cau thơm tóc mây thiếu nữ

Kéo ngược thời gian đỗ bến chờ.

 

Giọt nắng rơi thầm vương suối tóc

Hoa thơm đậu nhẹ giữa môi mềm.

Đất trời vạn vật như đổ lộc

Trước em ban tặng của thiên nhiên.

 

Còn anh ngơ ngẩn nơi bến lỗi

Hương cau lòng chẳng thể bình yên.

thanhthuy

@Anh Vũ Quốc Khánh !

TEM !
"Còn anh ngơ ngẩn nơi bến lỗi

Hương cau lòng chẳng thể bình yên."
Hương cau thơm lạ !Khiến lòng chẳng bình yên ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'23697','evnnj2b5f8gvdejp4ir9v9fjn4','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-26 09:21:36','/a293355/huong-cau/page-6.html')