HÌNH NHƯ thơ VQK

 

Anh hình như …
                     để em cũng … hình như….
Điều khó nói chẳng ai dám nói.
Đêm mùa thu sao giăng đầy vời vợi
Vạt đê dài
                   cỏ thao thức
                                 cũng … hình như…
 
Và dòng sông ì oạp đón sương thu
Lúa no đòng căng tròn nao nức.
Hạt ngậm sữa cựa mình rạo rực
Ấy thế mà…
                   sao nỡ cứ … hình như …

Rồi xa nhau cách trở những đường thư
Chữ nghĩa cũng hình như …
                            thành ra càng bối rối.
Để bây giờ tiếc cái thời chờ đợi
Giá như mình … ngày ấy
                               bớt …hình như …


 

jacaranda

Gửi VQK

Ja thân mến!
Anh thì cứ mãi ... hình như
Gì gì ... ấy ấy dường như ... rối bời
..............
Hôm qua sốt đến tơi bời
Sáng nay mới đỡ bèn ngồi comment
Thân anh như cái cà mèn
Nửa vô nước lạnh nửa thèm nước sôi
Cho nên mới lắm rối bời
Hình như..ấy ấy..thế rồi lại không
Xem chừng thế thật rầu lòng..

---

Hình như ... anh khỏi bệnh rồi ha đêm an lành anh nhé

Vũ Quốc Khánh

Hình như... chè Thái gái Tuyên
Để anh Quốc Khánh say miền...Hình như
Tương tư nên ốm khật khừ
Vẫn còn mơ tới...Hình như...Tuyệt vời!
Hì! Dạo này toàn gặp các Huynh hay đi du lịch cõi MƠ!
..............
Thân gửi Kiến
Anh đi du lịch theo tua
Nay là cõi nhớ mai ra cõi thiền
Tương tư là lúc còn tiêu được tiền
Đến khi chẳng bảo được tức hết quyền thì thôi
Cho nên MƠ cho đến lúc gặp giời
Anh chưa gặp được Kiến anh thời còn MƠ
ha..ha..

Cái Kiến

Hình như... chè Thái gái Tuyên
Để anh Quốc Khánh say miền...Hình như
Tương tư nên ốm khật khừ
Vẫn còn mơ tới...Hình như...Tuyệt vời!

Hì! Dạo này toàn gặp các Huynh hay đi du lịch cõi MƠ!

Vũ Quốc Khánh

Em Minh Thúy thân
Trăng leo đỉnh núi ngậm ngùi
Thành Tuyên sương phủ lạnh vùi đêm thâu
Anh ơi anh ở nơi đâu
Đèo cao có vượt sông sâu có dò?
..................
Dẫu cho bão cả sóng to
Lòng anh đã quyết anh chẳng lo điều gì
Đèo cao sông rộng hiểm nguy
Từ quan anh cũng chịu anh đi cho tỏ tường.
hi..hi..

Minh Thúy

Chỉ vì trà Thái gái Tuyên
Nên Hình Như cứ ngày đêm bồn chồn
Anh mong gặp mọi tâm hồn
Để tìm những nét giận hờn buồn vui
***
Trăng leo đỉnh núi ngậm ngùi
Thành Tuyên sương phủ lạnh vùi đêm thâu
Anh ơi anh ở nơi đâu
Đèo cao có vượt sông sâu có dò?

Kaka... anh ơi chết nhá.

Vũ Quốc Khánh

Gửi Biển Mặn thân

Giá như mình … ngày ấy bớt …hình như …
---
và cũng đừng chữ nghĩa với...trang thư
Chắc có lẽ...tình duyên sẽ khác
Giá ngày ấy mình chỉ chuyên dùng...chat
thì lúc này mình sẽ lại ...giá như..
........
Một thời cũ kỹ đã qua
Và người thời ấy mới là hình như
Cái duyên cái phận không ừ
Nên hình như mới tương tư cùng người.
hì hì..

Vũ Quốc Khánh

Giá như mình … ngày ấy
bớt …hình như …
________
Để bây giờ đâu có phải tương tư
Đã có bóng nhau bằng hình hài thật
Và chẳng có cái bị mất
Nghe tiếng Sư Tử gầm...
Thao thiết cái...hình như!
..............
Chết vì những cái bâng quơ
Cho nên mới có cớ thơ mời người
Hình như đã gặp đâu rồi
Nhưng mà chỉ có cái thời mình thôi
Nói ra lớp trẻ nó cười...
hi hi...

bienman

Giá như mình … ngày ấy bớt …hình như …
---
và cũng đừng chữ nghĩa với...trang thư
Chắc có lẽ...tình duyên sẽ khác
Giá ngày ấy mình chỉ chuyên dùng...chat
thì lúc này mình sẽ lại ...giá như..

Mến hehe
Vui nha

Cầm Sơn

Giá như mình … ngày ấy
bớt …hình như …
______________
Để bây giờ đâu có phải tương tư
Đã có bóng nhau bằng hình hài thật
Và chẳng có cái bị mất
Nghe tiếng Sư Tử gầm...
Thao thiết cái...hình như!

Vũ Quốc Khánh

Ja thân mến!
Anh thì cứ mãi ... hình như
Gì gì ... ấy ấy dường như ... rối bời
..............
Hôm qua sốt đến tơi bời
Sáng nay mới đỡ bèn ngồi comment
Thân anh như cái cà mèn
Nửa vô nước lạnh nửa thèm nước sôi
Cho nên mới lắm rối bời
Hình như..ấy ấy..thế rồi lại không
Xem chừng thế thật rầu lòng..